OSOBY FIZYCZNE

Spółka cywilna

OSOBY FIZYCZNE

Korzyści dla Klientów wynikające ze współpracy z Grosch Sp z o.o.

 

DLA ISTNIEJĄCYCH PODMIOTÓW

 

 • optymalizujemy formy opodatkowania

 • dobieramy odpowiednią formę zatrudnienia

 • reprezentujemy Państwa przed wszelkimi urzędami (ZUS, Urząd Skarbowy, inne) – ograniczamy kontakt naszych klientów z urzędem do minimum!

 • koordynujemy sprawy pracownicze

 • realizujemy szkolenia BHP

 • zapewniamy ubezpieczenie działalności

 • przejmujemy odpowiedzialność za błędy

 • zapewniamy leasing pracowniczy

 

DLA NOWOPOWSTAŁYCH PODMIOTÓW

 

  • zapewniamy kompleksową obsługę obejmującą wszystkie etapy zakładania działalności

 • przygotowujemy wszelkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia działalności

 • reprezentujemy spółkę przed wszystkimi urzędami oraz podczas wszelkich kontroli

 • przygotowujemy umowy każdego rodzaju

 • piszemy Business plany

 • świadczymy pomoc w uzyskaniu kredytu na działalność gospodarczą

 

 

Indywidualna działalność gospodarcza to jedna z najprostszych i najtańszych form prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek. Do jej podstawowych atutów należą niskie koszty założenia i prowadzenia, stosunkowa łatwość założenia i likwidacji, a także możliwość skorzystania z praktycznie każdej formy opodatkowania. W przypadku prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej istnieje także możliwość odliczania wydatków związanych z działalnością (zakup samochodu, komputera).

 

Jak możeny Państwu pomóc?

Oferujemy kompleksowe wsparcie z zakresu zagadnień finansowo – prawnych na każdym etapie prowadzenia biznesu.


 

Początkujący przedsiębiorcy

Początkującym przedsiębiorcom oferujemy wsparcie z zakresu planowania biznesu:

 • tworzenie Business planu,

 • analiza rynku i konkurencji,

 • tworzenie założeń ekonomiczno-finansowych,

 • prognozy finansowe,

 • analiza wykonalności, analiza ryzyka.

Jednocześnie pomagamy również w uzyskaniu kredytu na działalność gospodarczą:

 • analiza zapotrzebowania na środki finansowe,

 • przygotowywanie wniosku,

 • negocjowanie warunków umowy kredytowej,

 • umów zabezpieczeniowych i wszelkich umów dodatkowych.

 

 

Reprezentujemy również naszych klientów przed wszelkimi urzędami (ZUS, Urząd Skarbowy).

 

Doświadczeni przedsiębiorcy
Prowadzącym już działalność gospodarczą przedsiębiorcom oferujemy:

 • kompleksowe wsparcie w zakresie księgowości (prowadzenie ksiąg rachunkowych, sporządzanie deklaracji podatkowych),

 • doradztwo podatkowe (wskazujemy najbardziej odpowiednią formę opodatkowania, pomagamy uniknąć zbędnych kosztów ),

 • obsługę kadrowo-płacową,

 • szkolenia BHP.

SPÓŁKA CYWILNA

Korzyści dla Klientów wynikające ze współpracy z Grosch Sp z o.o.

 

DLA ISTNIEJĄCYCH PODMIOTÓW

 

 • optymalizujemy formy opodatkowania

 • dobieramy odpowiednią formę zatrudnienia

 • reprezentujemy Państwa przed wszelkimi urzędami (ZUS, Urząd Skarbowy, inne) – ograniczamy kontakt naszych klientów z urzędem do minimum!

 • koordynujemy sprawy pracownicze

 • realizujemy szkolenia BHP

 • zapewniamy ubezpieczenie działalności

 • przejmujemy odpowiedzialność za błędy

 • zapewniamy leasing pracowniczy

 

DLA NOWOPOWSTAŁYCH PODMIOTÓW

 

  • zapewniamy kompleksową obsługę obejmującą wszystkie etapy zakładania działalności

 • przygotowujemy wszelkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia działalności

 • reprezentujemy spółkę przed wszystkimi urzędami oraz podczas wszelkich kontroli

 • przygotowujemy umowy każdego rodzaju

 • piszemy Business plany

 • świadczymy pomoc w uzyskaniu kredytu na działalność gospodarczą

 

 

Spółka Cywilna

 • niewielki zakres działalności

 • możliwość szybkiego rozpoczęcia działalności

 • możliwość założenia w celu realizacji jednorazowego przedsięwzięcia

 • mała liczba wspólników

 

Co to jest Spółka Cywilna?

Spółka Cywilna jest podmiotem, który w odróżnieniu od spółek prawa handlowego, nie posiada osobowości prawnej. Jego działalność regulowana jest przez prawo zobowiązań. Wszelkimi podmiotami prawa są jej wspólnicy.

 

Wspólnicy

Wspólnikami w Spółce Cywilnej mogą być osoby fizyczne i prawne.

 

Umowa

Umowa Spółki Cywilnej powinna zostać sporządzona na piśmie i należy w niej określić m.in.:

 • stron umowy (wspólnicy),

 • czas, na jaki zawarta została spółka,

 • w jakim celu zawarta została spółka,

 • jaki wkład został wniesiony do spółki przez poszczególnych wspólników.

 

Kapitał zakładowy

Wspólnicy spółki cywilnej wnoszą wkład w dowolnej postaci np. środki pieniężne, wiedza, usługi.

 

Kto reprezentuje

Każdy ze wspólników jest zarówno zobowiązany, jak i uprawniony do reprezentowania spółki.

 

Rodzaj opodatkowania

Podatek dochodowy przy spółce cywilnej płacą wspólnicy. Płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) jest spółka. Przy spółce cywilnej dozwolone jest opodatkowania na zasadach ogólnych oraz stałe 19%.

 

STRONA GŁÓWNA

O NAS

OFERTA

Infolinia: 801 02 22 13   |    TELEFON 32 345 43 41     |      E-MAIL:  sekretariat@grosch.pl

PRACA

SŁOWNIK

KONTAKT

Grosch Księgowi i Prawnicy Sp z o.o.

ul. Grodowa 26, 40-407 Katowice

Infolinia dla Klientów: 801 02 22 13

STRONA GŁÓWNA

O NAS

SŁOWNIK

KONTAKT

Copyright © 2004-2016 by Grosch

Projekt i realizacja: POLSKIE-MEDIA