DLA ISTNIEJĄCYCH PODMIOTÓW

 

Przejmujemy obsługę księgową

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,

 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,

 • sporządzanie deklaracji podatkowych,

 • sporządzanie sprawozdań statystycznych,

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych.

 

Świadczymy doradztwo podatkowe

Wskazujemy najbardziej odpowiednią formę opodatkowania, pomagamy uniknąć zbędnych kosztów:

 • pomoc w interpretacji aktów prawnych oraz konkretnych sytuacji wywołujących skutki podatkowe,

 • kontrola, analiza i konsultacje w sprawach związanych z poprawnością dokumentacji i rozliczeń podatkowych,

 • przygotowanie podatnika do złożenia wyjaśnień przed organami podatkowymi w prowadzonych postępowaniach,

 • doradztwo prawne związane z prowadzoną kontrolą administracji i księgowości.

 

Zapewniamy Leasing pracowniczy

 • dobieramy odpowiednią formę zatrudnienia,

 • oferujemy rozwiązania zwiększające efektywność zatrudnienia i redukujące koszty.

 

Reprezentujemy spółkę przed wszelkimi urzędami (ZUS, Urząd Skarbowy).

Ograniczamy kontakt naszych klientów z urzędem do minimum, co pozwala uniknąć niepotrzebnych błędów, stresu:

 • przygotowywanie odwołań od decyzji urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej,

 • zastępstwo przed organami podatkowymi we wszystkich sprawach urzędowych.

 

Przejmujemy obsługę kadrowo -płacową

 • naliczanie pensji pracownikom,

 • odprowadzanie podatków do właściwych Urzędów Skarbowych,

 • naliczanie składek z tytuły Ubezpieczeń Społecznych i Zdrowotnych,

 • przygotowanie dokumentów dla nowo zatrudnionych osób,

 • zarządzanie aktami osobowymi pracowników,

 • sporządzanie list wynagrodzeń,

 • sporządzanie list wypłaty zasiłków chorobowych, opiekuńczych,

 • wyliczanie premii, nadgodzin oraz innych, dodatkowych form wynagrodzenia,

 • dokonywanie przelewów wynagrodzeń na konta bankowe pracowników.

 

Przeprowadzamy szkolenia BHP

 • kompleksowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, wstępne, okresowe,

 • realizacja szkolenia w siedzibie klienta,

 • profesjonalna kadra,

 • stosowna dokumentacja.

 

Audyt księgowości

 • badania rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych,

 • badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych,

 • przegląd rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych.

 

 

Zajmiemy się ubezpieczeniem Państwa działalności cywilno - prawnej

DLA NIEPOWSTAŁYCH PODMIOTÓW

 

Zapewniamy usługi doradcze na każdym etapie zakładania działalności

 • pomoc prawna w wyborze optymalnej formy prowadzenia biznesu,

 • wykonanie czynności niezbędnych do utworzenia i zarejestrowania podmiotu gospodarczego (administracja gminna lub sąd, włącznie z rejestracją w Urzędzie Statystycznym i Urzędzie Skarbowym),

 • przygotowanie wszelkiego rodzaju dokumentów (formularze zgłoszeniowe do Urzędu Miasta, Gminy, Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego, ZUSu. Umowy Spółek, umowy cywilno -prawne),

 

 

Reprezentujemy przed wszelkimi urzędami (ZUS, Urząd Skarbowy)

Ograniczamy kontakt naszych klientów z urzędem do minimum, co pozwala uniknąć niepotrzebnych błędów, stresu:

 

• przygotowywanie odwołań od decyzji urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej,

 • zastępstwo przed organami podatkowymi we wszystkich sprawach urzędowych.

 

 

Doradzamy w tworzeniu Business planu

 

 • opis spółki,

 • opis zasobów,

 • opis produktów i usług,

 • opis rynku i konkurencji,

 • założenia ekonomiczno -finansowe,

 • szczegółowe prognozy finansowe,

 • analiza wykonalności,

 • analiza ryzyka i propozycje jego łagodzenia,

 • analiza efektywności inwestycji,

 • część wstępna i podsumowanie.

 

 

Pomagamy w uzyskaniu kredytu na działalność gospodarczą

 

 • analiza zapotrzebowania na środki finansowe,

 • przygotowanie wniosku,

 • przygotowanie Business planu,

 • przygotowanie dokumentów dodatkowych,

 • negocjowanie warunków umowy kredytowej,

 • negocjowanie warunków umów zabezpieczeniowych,

 • negocjowanie warunków umów dodatkowych.

 

OFERTA

 

Usługa kompleksowa
Świadczymy kompleksową obsługę w zakresie księgowości, zagadnień podatkowych, a także szeroko rozumianego prawa gospodarczego i administracyjnego. Prowadzimy sprawy dla wszelkiego rodzaju podmiotów począwszy od osób fizycznych, poprzez spółki (w tym jawne, komandytowe, a skończywszy na spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością czy akcyjnych, a także przedstawicielstwach firm zagranicznych). Wspomagamy również klientów na etapie zakładania biznesu.

 

 

Kadry i płace
Oferta w zakresie kadr i płac obejmuje działania związane z naliczaniem pensji pracowników, odprowadzaniem podatków do właściwych Urzędów Skarbowych oraz naliczaniem składek z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Ponadto przygotowujemy zestawy dokumentów dla nowo zatrudnionych osób, a także zarządzamy aktami osobowymi pracowników. W ramach naszych usług reprezentujemy klienta przed wszelkimi instytucjami kontrolnymi. Wykonujemy także audyty księgowości.

 

 

Leasing pracowniczy
Zapewniamy również wsparcie poprzez leasing pracowniczy, dobierając odpowiednie formy zatrudnienia, a także proponując rozwiązania zwiększające efektywność zatrudnienia i redukujące koszty. W ramach naszych usług prowadzimy profesjonalne i kompleksowe szkolenia BHP.

Klientom zakładającym działalność zapewniamy wsparcie, które obejmuje kompleksowe usługi doradcze, tworzenie Business planu, pomoc w uzyskaniu kredytu na działalność gospodarczą, a także reprezentację przez wszelkimi urzędami.

 

Profesjonalnie zajmiemy się wszelkimi sprawami z zakresu:

 

 • księgowości,

 • zagadnień podatkowych,

 • prawa gospodarczego i administracyjnego,

 • planowania biznesu,

 • doboru formy zatrudnienia,

 • szkoleń BHP.

 

 

 

Co oferujemy naszym Klientom?

Korzyści dla Klientów wynikające ze współpracy z Grosch Sp z o.o.

O NAS

OFERTA

Infolinia: 801 02 22 13   |    TELEFON 32 345 43 41     |      E-MAIL:  sekretariat@grosch.pl

PRACA

Grosch Księgowi i Prawnicy Sp z o.o.

ul. Grodowa 26, 40-407 Katowice

Infolinia dla Klientów: 801 02 22 13

STRONA GŁÓWNA

O NAS

SŁOWNIK

KONTAKT

Copyright © 2004-2016 by Grosch

Projekt i realizacja: POLSKIE-MEDIA